slava "Sveti Sava"

Himna Svetom Savi

1.
Uskliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi
Srpske crkve i škole Svetiteljskoj glavi
Tamo venci tamo slava
Gde naš srpski pastir Sava.
Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte!
2.
Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi
Prema svome pastiru Svetitelju Savi
Celo Srpstvo slavi slavu
Svoga oca Svetog Savu.
Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte!
3.
Da se srpska sva srca s tobom ujedine,
Sunce mira, ljubavi, da nam svima sine,
Da živimo svi u slozi,
Sveti Savo, ti pomozi,
Počuj glas svog roda, srpskoga naroda!Himna Setom Savi [205 KB]